Huvudentré till Lärcentrum

Biblioteket är direkt till höger.

Administration nås genom att först gå vänster och att sedan längre fram ta korridoren till höger

Huvudentré till Lärcentrum

Biblioteket finns direkt till höger.

Administrationen nås genom att först svänga till vänster och sedan ta korridoren till höger

 
 
Engelska
THN Stad
   
 

 

 

  Uppdaterad VT 2017 egn