Kemin har flyttat högst upp i B huset NE    
  Uppdaterad HT 2015 Erland Göransson